Хэл сонгох:   Монгол | EnglishХоногийн ачааллын график    2016.10.28
Станцууд   
Төвийн бүсийн эрчим хүчний систем
ДЦС-2:
21.96МВт

2016-10-28 22:00

Нийлбэр ачаалал
769.32 МВт

2016-10-28 22:00

ДЦС-3:
139.58МВт

2016-10-28 22:00

Хоногийн их ачаалал
871.76 МВт

2016-10-27 20:00

ДЦС-4:
503.93МВт

2016-10-28 22:00

Хоногийн бага ачаалал
528.03 МВт

2016-10-27 06:00

Дархан ДЦС:
42.02МВт

2016-10-28 22:00

Гадна агаарын хэм
0 °C

Эрдэнэт ДЦС:
21.22 МВт

2016-10-28 22:00

Импортын чадал
-35.9 МВт

2016-10-28 22:00


Захирлын мэндчилгээ

Мэдээ мэдээлэл