Хэл сонгох:   Монгол | EnglishХоногийн ачааллын график    2016.08.27
Станцууд   
Төвийн бүсийн эрчим хүчний систем
ДЦС-2:
18.09МВт

2016-08-27 15:00

Нийлбэр ачаалал
571.34 МВт

2016-08-27 15:00

ДЦС-3:
88.05МВт

2016-08-27 15:00

Хоногийн их ачаалал
603.27 МВт

2016-08-26 12:00

ДЦС-4:
385.96МВт

2016-08-27 15:00

Хоногийн бага ачаалал
420.74 МВт

2016-08-26 06:00

Дархан ДЦС:
19.74МВт

2016-08-27 15:00

Гадна агаарын хэм
0 °C

Эрдэнэт ДЦС:
12.15 МВт

2016-08-27 15:00

Импортын чадал
-23.71 МВт

2016-08-27 15:00


Захирлын мэндчилгээ

Мэдээ мэдээлэл