Хэл сонгох:   Монгол | EnglishХоногийн ачааллын график    2016.09.25
Станцууд   
Төвийн бүсийн эрчим хүчний систем
ДЦС-2:
20.96МВт

2016-09-25 16:00

Нийлбэр ачаалал
635.03 МВт

2016-09-25 16:00

ДЦС-3:
115.04МВт

2016-09-25 16:00

Хоногийн их ачаалал
667.8 МВт

2016-09-24 20:00

ДЦС-4:
377.94МВт

2016-09-25 16:00

Хоногийн бага ачаалал
435.1 МВт

2016-09-24 06:00

Дархан ДЦС:
29.8МВт

2016-09-25 16:00

Гадна агаарын хэм
0 °C

Эрдэнэт ДЦС:
14.12 МВт

2016-09-25 16:00

Импортын чадал
-60.4 МВт

2016-09-25 16:00


Захирлын мэндчилгээ

Мэдээ мэдээлэл